Your present position:Contact Us>>Contact Us
Address: Longzhou West Road, Longjiang Town, 
Shunde District, Foshan City, Guangdong, China 528318
Tel: +86-757-23370286
Fax: +86-757-23370289

Business Contact :
Yuky Chan: +86-757-23396190
E-mail: yukyfe@biznetvigator.com

Overseas Distributor: 
Full Ever Industrial Co., Ltd. (Hong Kong)
Tel: +852-24088277

Kenfor Lighting86 job86 trade86 wanggou86